• ploeger machine.jpg
  • zaaien2.JPG

Met de Dacom teeltregistratie kunnen de VNK telers eenvoudig hun registraties bijhouden. Na het intekenen van de percelen kunnen alle bewerkingen zoals grondbewerking, zaaien gewasverzorging en de oogst geregistreerd worden. VNK heeft direct inzicht in de registraties van contract percelen van de telers en kan deze informatie gebruiken voor bijvoorbeeld de oogstplanning. De telers hoeven de data niet meer handmatig naar VNK te sturen, dit gebeurt automatisch wat veel gebruikersgemak oplevert.

Met het programma kunnen eenvoudig rapporten gemaakt worden zodat de afnemers van VNK inzicht hebben in herkomst van de producten. Door dit hele proces te digitaliseren neemt de administratieve last af en kunnen de agronomen van VNK zich volledig richten op onderbouwd teeltadvies richting de telers. Dit advies kan door de agronomen in het systeem van de teler gezet worden. De teler kan dit advies dan eenvoudig via de app op de telefoon uitvoeren. Het door VNK geleverde zaaizaad of plantgoed komt in de digitale schuur van de teler en deze kan dit bij het maken van een zaai of plant registratie selecteren. Zo is het inzichtelijk welke partij uitgangsmateriaal op welk perceel gebruikt is.

VNK heeft via hun dashboard inzicht in alle contract percelen en kan in één oogopslag zien of de registraties compleet zijn. Indien nodig kan er eenvoudig een email naar een teler gestuurd worden met het verzoek om de missende gegevens in te vullen. Op basis van de verzamelde data kan de teelt na de oogst geëvalueerd worden. De conclusies die daaruit getrokken worden kunnen het volgende seizoen gebruikt worden om de teelt te verbeteren en het rendement voor de teler en VNK te verhogen. 

dacom