Teeltinformatie
  • Valeriaan_planten.jpg

 Door onze intensieve begeleiding en het delen van kennis met de telers streven wij naar een persoonlijke binding  met onze telers waardoor we samen goede eindproducten voor onze afnemers maken. VNK maakt handleidingen voor de teelt van gewassen voor telers.

 

VNK zoekt akkerbouwers voor de hoofdteelt van Peterselie n Flevoland en Zuidwest-Brabant

 VNK is een moderne kruidendrogerij in Biddinghuizen en een belangrijke producent van onder andere gedroogde Peterselie. Deze peterselie wordt hoofdzakelijk in Flevoland en in Zuidwest-Brabant geteeld en wordt in gedroogde vorm geëxporteerd. VNK is op zoek naar meer contractareaal van krulpeterselie voor het komende seizoen 2023 in Flevoland en Zuidwest-Brabant.

Peterselie kan als  hoofdteelt en nateelt worden verbouwd. Bij de hoofdteelt zijn tot vier volledige oogsten mogelijk. De teeltkosten zijn beperkt tot zaaibedbereiding, bemesting en gewasbescherming. De oogst en productafvoer worden volledig door gespecialiseerde loonbedrijven met een moderne 6 meter brede Ploeger-oogstmachine verzorgd. De teler ontvangt een vergoeding per kilogram geoogst product.

VNK is zich ervan bewust dat de kosten voor de teler aanzienlijk zijn gestegen. De prijs die wordt betaald voor geoogst product is in 2022 reeds aangepast en zal naar verwachting wederom worden verhoogd voor het seizoen 2023, zodat het voor de telers een financieel aantrekkelijk gewas blijft.

Peterselie is een schermbloemig gewas, hierdoor past het niet zo goed in een bouwplan met peen. Voor de teeltfrequentie zelf wordt een minimum van 4 jaar aanbevolen. Peterselie kan goed op relatief zware gronden (≥30% afslibbaar) verbouwd worden. Omdat het gewas slechts enkele keren gemaaid wordt kan peterselie in de vruchtwisseling als een rustgewas voor de bodem worden beschouwd. Peterselie heeft een intensieve diepe beworteling en laat een goede structuur na, waardoor het wordt beschouwd als een zeer plezierige en nuttige voorvrucht.

 

VNK zoekt akkerbouwers voor de teelt van Valeriaan op de zandgronden in Drenthe en Overijssel

VNK is een een belangrijke producent van onder andere gedroogde geneeskrachtige Valeriaanwortel. Valeriaan wordt voornamelijk geteeld op de zandgronden in Drenthe en Overijssel. VNK is in die regio op zoek naar enthousiaste telers om het contractareaal te vergroten.

Valeriaan wordt in september/oktober gepland en het jaar daarop vanaf november tot februari geoogst. De teler is verantwoordelijk voor het klaarmaken van het plantbed, bemesting, gewasbescherming, oogsten en het vervoer van de Valeriaan naar de wasserijen. De teler ontvangt een vergoeding per kilogram geoogst versproduct.  Voor de teeltfrequentie wordt een minimum van 4 jaar aanbevolen. Valeriaan kan alleen op zandgronden verbouwd worden omdat we de wortelen in de wintermaanden rooien, wassen en drogen.

Mocht u als teler geïnteresseerd zijn, dan kunt u informatie aanvragen. Druk op de button aanvraag informatie. Onze teeltbegeleiders nemen dan contact met u op.

 

handleiding teelt